ETUSIVU

Millaista on tehdä asiakas- ja potilastyötä tulkin avulla? Kuinka tehdä luotettavia psykologisia arvioita, jos asiakas ei puhu äidinkielenään suomea tai ruotsia? Miten asiakkaan kulttuurinen ja sosiaalinen tausta tulisi huomioida? Miten tukea monikielisiä lapsia ja heidän vanhempiaan?

Väestön moninaistuessa eri alojen ammattilaiset joutuvat pohtimaan yhä useammin, miten sosiaaliselta, kulttuuriselta ja kielelliseltä taustaltaan erilaiset asiakkaat ja potilaat tulisivat parhaiten kohdatuiksi esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, päiväkodeissa ja kouluissa sekä järjestö- ja yritystoiminnassa.

Olen tutkijakoulutuksen saanut psykologi ja kielitieteilijä. Tarjoamieni koulutusten pääteemoja ovat muun muassa monikielisyys ja –kulttuurisuus, mielenterveys, vanhemmuus ja lasten kehitys sekä psykologinen arviointi.