KUKA OLEN

Kulttuuripsykologiset koulutus- ja konsultointipalvelut

Saija Kankaanpää (os. Kuittinen)

Olen psykologi, tutkija ja kielitieteilijä. Teen psykologian alan väitöskirjaa Suomessa asuvien maahanmuuttajien hyvinvoinnista. Tutkimuskysymykseni liittyvät siihen, millaisia käsityksiä mielenterveyteen ja mielenterveyden järkkymiseen liittyy ja miten pahoinvointia ilmaistaan pääasiassa somalinkielisten keskuudessa. Lisäksi minua kiinnostaa, miten psykologisten ja psykiatristen arviointimenetelmien (kyselyiden ja mittareiden) käytössä tulisi ottaa huomioon asiakkaiden kieli- ja kulttuuritausta. Väitöskirjatutkimukseni työnimenä on “Mental health among Somali origin migrants in Finland: Considerations for depressive symptom manifestation, psychiatric assessment, and causal attributions of mental health problems”. Olen myös ollut tutkijana Tampereen yliopiston projektissa, jossa tutkimme Suomessa asuvien maahanmuuttajataustaisten (arabian-, farsin-, kurdin-, somalin- ja venäjänkielisten) vanhempien hyvinvointia ja lasten varhaiskehitystä. Lisäksi olemme tehneet tutkimusyhteistyötä kollegoidemme kanssa Gazan kaistaleella, Palestiinassa. Tavoitteenamme on lisätä tietämystä sotaolosuhteiden ja vanhempien traumakokemusten yhteydestä varhaiseen vanhemmuuteen ja lasten kehitykseen. Lue lisää projektistamme: http://www.uta.fi/yky/psy/tutkimus/maahanmuuttajaperheet.html

Olen myös suunnitellut ja opettanut Tampereen yliopistossa psykologian oppiaineessa kulttuuripsykologiaa lukuvuosina 2015-2016, 2016-2017 ja 2017-2018.