KUKA OLEN

Kulttuuripsykologiset koulutus- ja konsultointipalvelut

Saija Kankaanpää (os. Kuittinen)

Olen laillistettu psykologi, psykologian tohtori ja kielitieteilijä. Psykologian alan väitöskirjassani tutkin Suomessa asuvien somalialaistaustaisten maahanmuuttajien masennusoireita. Tutkimukseni ja kiinnostuksen kohteeni liittyvät laajemmin siihen, millaisia käsityksiä mielenterveyteen ja mielenterveyden järkkymiseen liittyy ja miten pahoinvointia ilmaistaan eri aikoina ja eri puolilla maailmaa. Lisäksi minua kiinnostaa, miten psykologisten ja psykiatristen arviointimenetelmien (kyselyiden ja mittareiden) käytössä tulisi ottaa huomioon asiakkaiden kielellinen ja sosiokulttuurinen tausta.

Olen ollut tutkijana Tampereen yliopiston projektissa, jossa tutkimme pääkaupunkiseudulla asuvien maahanmuuttajataustaisten (arabian-, farsin-, kurdin-, somalin- ja venäjänkielisten) vanhempien hyvinvointia ja lasten varhaiskehitystä. Tutkimus kartoittaa muun muassa sitä, millaisia vanhemmuuden käytänteitä, haasteita ja voimavaroja muualta Suomeen muuttaneissa perheissä on ja miten tämä tieto voisi hyödyttää neuvolajärjestelmäämme ja muita palveluita, joiden kohderyhmänä on pikkulapsiperheet. Lisäksi olemme tehneet tutkimusyhteistyötä kollegoidemme kanssa Gazan kaistaleella, Palestiinassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä sotaolosuhteiden ja vanhempien traumakokemusten yhteydestä varhaiseen vanhemmuuteen ja lasten kehitykseen.

Olen suunnitellut ja opettanut Tampereen yliopistossa psykologian oppiaineessa kulttuuripsykologiaa lukuvuosina 2015-2016, 2016-2017 ja 2017-2018 sekä kouluttanut sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia monikulttuurisista teemoista.