ANSIOLUETTELO

Kulttuuripsykologiset koulutus- ja konsultointipalvelut

Saija Kankaanpää (o.s. Kuittinen)

KOULUTUS

2012–(oletettu valmistuminen tammikuussa 2018): Psykologian tohtori (PsT) / Tampereen yliopisto

2011–2015: Filosofian maisteri (FM) / Helsingin yliopisto

Espanjalainen, ranskalainen ja portugalilainen filologia

2003–2010: Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi (Valvira) / Tampereen yliopisto

Laillistettu EuroPsy -psykologi (http://www.europsy-efpa.eu/)

 TUTKIMUS JA JULKAISUT

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M-L. (2017). Causal attributions of mental health problems and depressive symptoms among older Somali refugees in Finland. Transcultural Psychiatry, 54(2).

Kuittinen, S., García Velázquez, R., Castaneda, A., Punamäki, R.-L., Rask, S., & Suvisaari, J. (2017). Construct validity of the HSCL-25 and SCL-90-Somatization scales among Russian, Somali and Kurdish origin migrants in Finland. International Journal of Culture and Mental Health,   doi: 10.1080/17542863.2016.1244213.

Kuittinen, S. (2016). Kulttuuripsykologia haastaa nykypsykiatrian käsityksiä mielenterveydestä. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti, 5.1.2016. (Lehtiartikkeli). Saatavilla osoitteessa: http://alusta.uta.fi/artikkelit/2016/01/05/kulttuuripsykologia-haastaa-nykypsykiatrian-kaesityksiae-mielenterveydestae.html

Kuittinen, S. (2015). Maailmaan mahtuu monta totuutta: Etnopsykoanalyysissa eriäviä näkemyksiä tai tapoja arvostetaan ja niihin kannustetaan avoimesti. Psykologi, 7, 18-19. (Lehtiartikkeli).

Kuittinen, S., Quota, S., Diab, S., Diab, M., & Punamäki, R.-L. Palestinian women’s parenting beliefs and their associations with traumatic experiences. 17th European Conference on Developmental Psychology, 8.-12.9.2015, Braga, Portugali. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M.-L. Explanations for mental health problems and their associations with symptom manifestation among older Somalis in Finland. Revisiting Somali identities – Addressing gender, generation and belonging. 12th Somali Studies International Association (SSIA) Congress, 19.-23.8.2015, Helsinki. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M.-L. Causal attributions of mental health problems and depressive symptom manifestation among older Somali refugees in Finland. International Association for Cross-Cultural Psychology, Central America Regional Conference, 28.-31.7.2015. Chiapas, Meksiko. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Punamäki, R.-L., Mölsä, M., Tiilikainen, M., Saarni, S., & Honkasalo, M.-L. (2014). Depressive symptoms and their psychosocial correlates among older Somali refugees and native Finns. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45 (9), 1434-1452. (Tieteellinen artikkeli).

Kuittinen, S., Quota, S., Diab, S., & Punamäki, R.-L. Traumatic experiences, prenatal well-being, and parenting beliefs among Palestinian women in Gaza. 22nd International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Diversity, Equality and Culture, 17.07.2014. Reims, Ranska. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., & Isosävi, S. (2013). Vanhemmuus ja pienten lasten hoiva eri kulttuureissa, teoksessa Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä, A. Alitolppa-Niitamo, S. Fågel & M. Säävälä (toim.). Helsinki: Väestöliitto. (Kirja-artikkeli).

Kuittinen, S., & Punamäki, R.-L. Parenting practices and early infant development in immigrant families in Finland. Meeting of the Nordic Network for Research on Refugee Children. Göteborg, Ruotsi, 22.-24.11.2012. (Suullinen esitys).

Heimola, M., Paulanto, K., Sotaniemi, M., Kuittinen, S., Wikström, A., & Vanhanen, M. (2016). Maahanmuuttajien kognition tutkiminen. Psykologi, 8, 15-17. (Lehtiartikkeli).

Mölsä, M., Kuittinen, S., Tiilikainen, M., Honkasalo, M.-L., & Punamäki, R.-L. (2016). Mental health among older refugees: the role of trauma, discrimination, and religiousness. Aging & Mental Health (Tieteellinen artikkeli. On-line -julkaisu 15.4.2016).

Isosävi, S., Flykt, M., Belt, R., Posa, T., Kuittinen, S., Puura, K., & Punamäki, R.-L. (2016). Attachment representations among substance-abusing women in transition to motherhood: implications for prenatal emotions and mother–infant interaction. Attachment & Human Development. (Tieteellinen artikkeli. On-line -julkaisu 15.3.2016).

Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., Saarni, S., Kuittinen, S., & Honkasalo, M.-L. (2014). Prevalence and risk factors of mental health and somatic problems among elderly Somali refugees in Finland. Transcultural Psychiatry, 51 (4), 499–525. (Tieteellinen artikkeli).

Muut julkaisut: ks. LinkedIn https://fi.linkedin.com/pub/saija-kuittinen/83/363/985

 LUENNOT JA OPETUS

Mielenterveys ja kulttuuri. Lukion psykologian aineenopettajien koulutus. Tampere, 25.4.2017.

Vanhemmuus ja lasten varhaiskehitys: erityishuomioita maahanmuuttajataustaisiin perheisiin liittyen. Espoon kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatuksen työpäivä. Espoo, 26.5.2016.

Pakolaisuus ja sen tuomat haasteet vanhemmuudelle ja varhaiselle vuorovaikutukselle. Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton “Imetys ilman stressiä -seminaari: Imetyksen monet näkökulmat”. Oulu, 28.4.2016.

Terveyden ja mielenterveyden psykologia I -kurssi. Tampereen avoin yliopisto, huhtikuu 2016.

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden psykologinen arviointi. Satakuntalaisten psykologien koulutuksellinen neuvottelupäivä, Harjavalta, 18.4.2016.

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto,  Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / Psykologia. Kevätlukukaudet 2016 ja 2017, syyslukukausi 2017.

Kulttuurinen näkökulma vanhempien kanssa työskentelyyn. Mikkelin seurakuntakeskuksen, Kirkkohallituksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Ensi- ja turvakotienliiton “Lapsiperheet turvapaikanhakijoina” -koulutus, Mikkeli, 10.11.2015.

Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa tai vaarallisissa olosuhteissa: sota, maahanmuutto ja vanhemman trauma. Kulttuuripsykologinen näkökulma. Ensi- ja turvakotien liiton ja Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin seminaari Yo Familia Bebe! Pakolaistaustaisten lapsiperheiden hyvinvointi ja tarpeet käytännön työn ja tutkimuksen valossa. Helsinki, 11.11.2014.

 Mielenterveys: kulttuuripsykologinen näkökulma. Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / Psykologia. Tampere, 25.4.2013 & 24.9.2014.

Parenting practices and taking care of children: Cultural differences? Duo-projekti, Helsinki, 29.4.2014. & 10.2.2014

Vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen arviointi maahanmuuttajaperheissä. Ensi- ja turvakotien liiton ja Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin seminaari Yo Mamana!. Helsinki, 22.10.2013.

Muut luennot: ks. LinkedIn https://fi.linkedin.com/pub/saija-kuittinen/83/363/985

 MUU TYÖKOKEMUS

3/2015: Vieraileva tutkija, psykologi / Cochin & Avicenne sairaalat (kulttuuripsykiatrian palvelut) ja Paris Descartes yliopisto, Pariisi, Ranska

1/2011 – 12/2011: Psykologi / HUS, Jorvin sairaalan aikuispsykiatrian poliklinikka

8/2010 – 1/2011: Koulupsykologi / Helsingin kaupunki 

1/2010 – 6/2010: Psykologiamanuenssi / HYKS Psykiatriakeskus

5/2009 – 12/2009: Koulutusterapeutti (thérapeute en formation) / Centre Minkowska (psykiatrian poliklinikka pakolais- ja maahanmuuttajataustaisille), Pariisi, Ranska 

http://www.minkowska.com/

 KIELITAITO JA VERKOSTOT

Suomi äidinkieli

Englanti erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

Espanja erinomainen suullinen ja kirjallinen taito      

Ranska erinomainen suullinen ja kirjallinen taito      

Portugali hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Saksa peruskielitaito

Ruotsi peruskielitaito

Psykologiliiton monikulttuuripsykologian ammatillisen työryhmän jäsen. 

International Association for Cross-Cultural Psychology ja International Test Commission -yhteisöjen jäsen.