KULTTUURIPSYKOLOGIA

Kulttuuripsykologiset koulutus- ja konsultointipalvelutKulttuuripsykologia (eng. Cultural tai Cross-Cultural Psychology) tutkii ihmisen toimintaa (esim. ajatusprosesseja, tunteita ja käyttäytymistä) suhteessa sosiaalisiin ja kulttuurisiin ympäristöihin. Tieteenalan peruskysymykset liittyvät yksinkertaisesti sanottuna siihen, miten ihmisen toiminta ja psykologiset prosessit vaihtelevat ajan ja paikan mukaan. Kulttuuripsykologiassa tutkitaan myös sitä, kuinka länsimainen psykiatria ja psykologia tieteenä ovat seurausta tietyistä kulttuuriympäristöistä – lähinnä pohjoisamerikkalaisista ja länsieurooppalaisista yhteiskunnista – ja sitä, onko tällainen ihmiskäsitys universaalisesti kattava.

Kulttuuripsykologiset tutkimukset keskittyvät usein etnisten, kulttuuristen ja kielellisten ryhmien vertailuun ja monesti myös näiden ryhmien välisiin eroihin. Perimmäisenä tarkoituksena ei kuitenkaan ole erojen korostaminen ”meidän” ja ”muiden” välillä, vaan ihmisen monimuotoisuuden tunnustaminen ja tietoisuuden lisääminen siitä, että me kaikki olemme osa erilaisia yhteisöjä: kielellisiä ja kulttuurisia viiteryhmiä sekä historiallista, fyysistä ja sosiaalista ympäristöä. Tämä pitäisi ottaa huomioon aina kun haluamme ymmärtää ihmisiä.